AGENCJA CELNA

RailSped oferuje swoim klientom usługi polegające na dokonywaniu zgłoszeń celnych towarów w następujących procedurach:
- dopuszczenie do obrotu (import do UE)
- wywóz (eksport z UE)
- tranzyt
- wprowadzenie na skład celny
- wyprowadzenie ze składu celnego


Posiadane przez naszą firmę zabezpieczenia celne pozwalają na odraczanie terminu płatności należności celno-podatkowych z tytułu importu do UE nawet do 10 dni od daty dokonania zgłoszenia celnego (SAD). Po dokonanym zgłoszeniu celnym klient otrzymuje SAD importowy oraz stosowną Notę Celną (dokument księgowy), na podstawie której opłaca we wskazanym terminie należności.


Chcąc skorzystać z naszych usług należy wypełnić odpowiednie upoważnienie do działania w Państwa imieniu ( upowaznienie.pdf ).